OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

z dnia 2 października 2020 roku

 Zarząd Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 OSOBA DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 - Zapytanie ofertowe